Prihláste sa už dnes so svojim psíkom na výcvikové kurzy pre psov alebo do socializačnej škôlky pre šteniatka!

Registrácie a info: 0910 944 079

Socializačná škôlka pre šteniatka

Špeciálna služba pre majiteľov šteniat od 3 do 9 mesiacov veku, ktorej cieľom je socializovať šteniatka v maximálne možnej miere a plnohodnotne ich tak pripraviť „na psí život.

Šteniatka sa v škôlke spolu hrajú, zoznamujú sa s novými podnetmi a ľuďmi okolo seba, novými zvukmi, predmetmi a hravou formou sa učia základné povely. Všetko sa nesie v príjemnom a pozitívnom duchu. Cieľom škôlky ja aj vzdelanie majiteľov šteniat ako s nimi zaobchádzať a ako predísť možným výchovným problémom.

Škôlka je len pre vakcinované šteniatka vo veku 3-9mesiacov!

• FREKVENCIA 1x týždenne

• POTREBUJETE: platný očkovací preukaz, obľúbenú hračku, maškrty pre šteniatko, misku na vodu, hladký obojok, vodítko, dobrú náladu

• PRIEBEH KURZU: teoretická a praktická časť

• SPÔSOB PLATBY v hotovosti v CENTRE SAMIK pred začatím kurzu

• Vrátenie financií je nenárokovateľné

• z dôvodu choroby, alebo iných objektívnych príčin môže majiteľ požiadať o náhradné hodiny

Výcvikové kurzy základnej poslušnosti

Výcvikový kurz je určený pre majiteľov a ich psov (starších ako 6 mesiacov), ktorí chcú svojho štvornohého priateľa naučiť základné cviky poslušnosti a zlepšiť jeho ovládateľnosť v bežných situáciách. Výcvik prebieha v skupine psov, a tým sa psík naučí poslúchať a sústrediť sa na svojho majiteľa aj v rušivom prostredí. Tréningy sú obohatené o teoretické prednášky o výchove, starostlivosti, či výcviku. Súčasťou sú aj tréningy v teréne. Celý kurz je po zložení jednoduchej skúšky ukončený psím vysvedčením.

Cviky, ktoré sa pes v kurze naučí: očný kontakt s majiteľom, privolanie, sadni, ľahni, vstaň, chôdza pri nohe a chôdza na voľnom vodidle, obraty namieste, priradenie k nohe, odloženie, nesmieš a odmietanie potravy, pusť, voľno.

Podmienkou úspešnosti výcviku je pravidelný domáci tréning majiteľa so svojím psom, trvajúci aspoň 5minút. Pes totiž potrebuje väčšie množstvo opakovaní každého jedného cviku, aby ho pochopil, osvojil si ho a dobre sa ho naučil. Ak nemáte čas so psíkom denne cvičiť v domácom prostredí, odporúčame zveriť psíka výcvikárovi v našom centre, a ten ho v priebehu niekoľkých týždňov spoľahlivo vycvičí namiesto Vás.

Ďalšie informácie:

• TRVANIE KURZU 10 výcvikových hodín

• TRVANIE TRÉNINGU 60 minút

• KAPACITA ĽUDÍ v skupine max 8

• FREKVENCIA 1x týždenne

• POTREBUJETE: platný očkovací preukaz, obľúbenú hračku, maškrtky, misku na vodu, hladký obojok, vodítko, dobrú náladu.

• PRIEBEH KURZU: teoretická a praktická časť

• SPÔSOB PLATBY: v hotovosti v CENTRE SAMIK

• Vrátenie financií je nenárokovateľné

Na kurz je potrebné vopred sa prihlásiť!

• Z dôvodu choroby alebo iných objektívnych príčin môže majiteľ požiadať o náhradné hodiny

Individuálne výcviky psov

Centrum Samik poskytuje aj individuálne výcviky psov v prítomnosti majiteľa. Výcvik je vedený výcvikárom a odohráva sa v areáli centra Samik. Ide o veľmi intenzívny spôsob výcviku, nakoľko pes sa v krátkom čase naučí všetky základné povely a majiteľ si so psom každý cvik spoľahlivo precvičí pod dohľadom výcvikára. Počas výcviku je čas aj na otázky, konzultácie a riešenie prípadného problémového správania Vášho psa. Cena za jednu individuálnu výcvikovú hodinu je 15€, a aby bol výcvik úspešný odporúčame minimálne 5 individuálnych hodín.

Poznámka: Psy je možné cvičiť aj bez prítomnosti majiteľa. Bližšie info Vám poskytneme priamo v centre Samik, alebo na tel.čísle 0910 944 079