MVDr. Zuzana Maňková

 • od roku 2000 absolventka Univerzity Veterinárneho Lekárstva v Košiciach
 • v roku 1995 odborná stáž na Univerzite vet. lekárstva v Olsztyne
 • člen KVLSR, SAVLMZ
 • zameranie - kardiológia, anesteziológia
 • 2012 účasť na svetovom veterinárnom kongrese Birmingam
 • 2013 účasť na svetovom veterinárnom kongrese na Novom Zélande

 

MVDr. Róbert Maňko

 • od roku 1996 absolvent Univerzity Veterinárneho Lekárstva v Košiciach
 • v roku 1995 odborná stáž na Univerzite vet. lekárstva v Olsztyne
 • člen KVL SR, SAVLMZ
 • od decembra 2011 prezident SAVLMZ
 • zameranie - chirurgia, ortopédia
 • účasť na svetových veterinárnych kongresoch: Granada, Rhodos, Bankok, Praha, Mexico
 • 4x odborné školenie: vedecké výskumné centrum na výživu malých zvierat Waltham, Veľká Británia
 • účasť na odborných chirurgických a ortopedických seminároch: Slovensko, Česko
 • 2012 účasť na svetovom veterinárnom kongrese Birmingam
 • 2013 účasť na svetovom veterinárnom kongrese na Novom Zélande

 

MVDr. Ivona Orgoníková

 • od 2012 absolventka Fakulty veterinárneho lekárstva Veterinárnej a farmaceutickej univerzity Brno
 • účasť na odborných školeniach doma i v zahraničí
 • člen KVL SR
 • miláčik - československý vlčiak Exa Srdcerváč

 

sestra Zuzka Filipiaková

 • od 2002 absolventka SZEŠ odbor veterinárny technik
 • 2002 - 2006 veterinárna ambulancia Lomnice nad Popelkou ako vet. sestra
 • 2006 - 2009 veterinárna nemocnica Aesculap Pardubice ako veterinárna sestra
 • 2009 - 2010 obchodný zástupca pre firmu Eukanuba ČR
 • január 2011 klinika BBVET ako veterinárna sestra
 • po práci trávi čas s rhodézskym ridgebackom Vaškom a českým teplokrvníkom - koníkom Doverom

 

sestra Bc. Mariana Marková

 • od 2003 absolventka Strednej zdravotnej školy vo Zvolene
 • od 2007 absolventka Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici
 • Špecializovaný liečebný ústav pre telesne postihnuté deti Kováčová ako zdrav. sestra
 • Súkromná gynekologická ambulancia Krupina
 • Súkromná nemocnica Handlová s.r.o. - zdrav. sestra na gynekol. oddelení
 • feb. 2010 - dec. 2011 Veterinárna nemocnica Libuš Vetmeno s.r.o. - veterinárna asistentka
 • máj 2012 - veterinárna klinika BBVET ako veterinárna sestra
 • doma ju čaká kríženček Kerk