Hotel pre psov

Všeobecné informácie

Centrum poskytuje celoročné ubytovanie pre všetky psie plemená, bez rozdielu veku (sučky počas obdobia ruje a psov agresívných voči ľuďom neubytujeme!!!). Psi môžu byť v centre ubytovaní krátkodobo (denný stacionár, škôlka pre šteniatka), alebo na dlhšie obdobie. Personál centra zabezpečí profesionálnu starostlivosť s dôrazom na individuálne požiadavky a zvyklosti každého jedného psíka.

Psi sú ubytovaní v samostatných boxoch vo vnútornej (v zime vykurovanej) miestnosti. Každý box je vybavený pohodlným ležadlom a všetkým, čo psík ku svojej spokojnosti potrebuje. Psi v hoteli sú pod neustálym dozorom personálu hotela a na bezpečnosť dohliada aj prítomný veterinárny lekár. Pre všetkých psov je tu oplotené vonkajšie ihrisko, na ktorom sa môžu počas dňa do sýtosti vyblázniť hrou s inými psami a personálom hotela. Súčasťou hotela bude zanedlho aj spoločenská miestnosť, v ktorej sa psi spolu môžu hrať v nepriaznivom počasí.

Centrum Samik
Samik centrum

Hotel pre psov je pod dozorom veterinárneho lekára a patrí k zariadeniam schválených regionálnou veterinárnou správou.

Registrácia psov, príjem a výdaj psov

Registrácia psov do hotela/denného stacionára a škôlky pre šteniatka sa uskutočňuje prostredníctvom webovej stránky BBVET, alebo telefonicky, a to minimálne 2dni pred ubytovaním psa mimo hlavnej dovolenkovej sezóny a týždeň pred ubytovaním počas dovolenkových období. Príjem psov do hotela sa uskutočňuje vždy popredchádzajúcom dohovore v čase od 8.00 do 9.00 hod. Výdaj psov sa uskutočňuje v čase od 17.00 do 18.00 hod. Dôvod ohraničenia časov príjmu a výdaja psíkov je v tom, že psi majú počas ubytovania pravidelný denný režim sa ošetrovatelia sa počas dňa nemajú kedy venovať prípadným ďalším záujemcom o hotel. Po telefonickej dohode sa však príjem a výdaj môže uskutočniť aj v inej dobe podľa požiadavky zákazníka.

Podmienky prijatia

Pes musí byť zdravý, bez príznakov infekčného ochorenia. Musí mať svoj veterinárny preukaz s platným (nie viac ako rok starým) vakcinovaním proti besnote (aj psinke, parvoviróze, hepatitíde a leptospiróze). Musí byť ošetrený voči vonkajším a vnútorným parazitom.

SUČKY POČAS OBDOBIA RUJE A PSY AGRESÍVNE VOČI ĽUĎOM NEUBYTUJEME!!!

V prípade, že pes pri ubytovaní nebude spĺňať potrebné náležitosti, centrum si vyhradzuje právo ho neubytovať.

Majiteľ vopred nahlási, či je psík chovaný vonku, alebo má sociálne návyky aj v byte.

Povinnosti majiteľa

Majiteľ pri ubytovaní psa predloží:

  • občiansky preukaz
  • veterinárny preukaz psa (zostáva v hoteli počas ubytovania).
  • potvrdenie o zdravotnom stave psa (nie staršie ako 3 dni)

(ak bude pes počas príjmu do hotela preukazovať známky infekčného ochorenia, môže si hotel vyhradiť právo ho neubytovať! Rovnako v prípade skrytej/zatajenej choroby, ktorá sa prejaví v priebehu pobytu, hotel nenesie zodpovednosť za prípadné komplikácie pri ochorení zvieraťa.)

Upozornenie:

Vzhľadom na to, že ročne zostáva v psích hoteloch veľa psov nevyzdvihnutých, požaduje sa platba za ubytovanie psa VOPRED. Na znak súhlasu s podmienkami ubytovania a cenníkom podpíše majiteľ Ubytovací list zvieraťa.

Čo psovi priniesť

Pri ubytovaní sa doporučuje priniesť so sebou veci, na ktoré je psík zvyknutý (obojok, vôdzku, krmivo- na ktoré je zvyknutý, obľúbenú hračku, prípadne i pelech, misku- nie je však nutnosťou).

Otváracie hodiny hotel/denný stacionár/denná škôlka pre šteňatá

  • Po-Ne: 8.00-18.00
  • Príjem psov: 8.00-9.00
  • Výdaj psov: 17.00-18.00

Oneskorenie sa pri dohodnutom čase bez vopred udaného dôvodu za poplatok.

V prípade nemožnosti priviesť psíka ja na základe dohody možná jeho doprava. 0,30€/1km.

Denný režim v hoteli

Denný program

Program dňa je prispôsobený pre každého psa osobitne. Zohľadňuje sa vek psíka, jeho temperament a zdravotný stav a samozrejme podmienky, ktoré má vytvorené doma.

Psi majú všetko, čo každý z nich k spokojnému životu potrebuje: profesionálny, láskavý a individuálny prístup, ľudské pohladenia, porozumenie, dostatok pohybu, možnosti dosýta sa vyhrať so psami, presný harmonogram dňa, ktorý im vyhovuje, hygienické ubytovanie. Majú tiež dostatok miesta a času na hry a vyšantenie sa. Do výbehu sú púšťané v skupinách tvorených na základe kamarátskej znášanlivosti. Preto vtedy, keď sú von iné skupiny psov, jednoducho vo svojich boxoch relaxujú. Pre psíkov s problémovým správaním k iným psom personál zabezpečí individuálny prístup a samostatné venčenie.

Venčenie

Psi sú venčení minimálne 4x denne v sprievode ošetrovateľa, a tobuď na priestrannom pozemku centra, alebo mimo jeho areál.

Stravovanie

Zo zdravotného a dietetického hľadiska je potrebné psíkovi priniesť stravu, na ktorú je doma zvyknutý. Akceptuje sa suchá aj varená strava. Strava je podávaná v presných časových intervaloch niekoľkokrát denne, tak ako sú psi kŕmení doma. Dôraz sa kladie na čerstvú prípravu pokrmov. Vhodné je, pokiaľ majú psi prinesené aj vlastné misky. Varená strava, ktorú psi neskonzumujú po 20 minútach je ihneď odstránená, aby nedošlo k jej kontaminácií s vonkajším prostredím. Hotel môže zabezpečiť stravu pri diéte, alebo ak sa počas pobytu minie. Pri nedodaní stravy je potrebné na začiatku pobytu vyplatiť zálohu na jej kúpu.

Veterinárna starostlivosť

Centrum disponuje ambulanciou veterinárneho lekára, a tak je zdravotný stav psíkov sledovaný kontinuálne. V prípade akýchkoľvek zmien zdravotného stavu sa vykoná okamžité vyšetrenie psa veterinárom a začatie liečby. Pri urgentných situáciách sa kontaktuje majiteľ.

Kúpanie, česanie, výcvik a iné služby

Personál hotela na požiadanie zabezpečí aj starostlivosť o srsť psíkov: kúpanie, česanie, vyčesávanie. Túto starostlivosť môže poskytnúť psíkom počas pobytu, prípadne po jeho skončení na objednávku. Záujemcovia o výcvik psa si môžu počas pobytu psíka priplatiť aj služby psieho trénera.

Ďalšie informácie:

Bezpečnosť psa v hoteli

Psi sú v hoteli neustále sledovaní- starostlivosť zabezpečí vyškolený personál a prítomný veterinárny lekár.

Hygiena priestorov hotela

Všetky priestory hotela sú denne čistené a dezinfikované personálom hotela.
Fotografické služby a informovanie majiteľa o pobyte psa

Personál centra na požiadanie vyhotoví psíkovi počas ubytovania aj fotografie a zašle ich majiteľovi aj s informáciou, ako sa psík má.

Fungovanie denného stacionára a dennej škôlky pre šteňatá

Slúži podobne ako hotel na ubytovanie psov a šteniat počas majiteľovej neprítomnosti. Predstavuje ideálnu možnosť pre zaneprázdnených majiteľov, ktorí trávia celý deň mimo domu a psíkovi sa nemôžu pravidelne venovať. Psi a šteniatka sacez deň do sýtosti vybláznia v centre a majiteľ si ich večer vyzdvihne a odvezie domov. Psi v dennom stacionári a šteňatá škôlke nikdy nezostávajú v centre počas noci!
Podmienky ubytovania psa v stacionári a škôlke sú zhodné s ubytovaním psa v hoteli.

Psi majú k dispozícií voľný výbeh (psie ihrisko) v oplotenom priestore pod dohľadom. Taktiež počas dňa absolvujú prechádzky, spoločné hry s vychovávateľom alebo ostatnými psami v hoteli. Šteniatka sav škôlke spolu hrajú, zoznamujú sas novými podnetmi a ľuďmi okolo seba, novými zvukmi, predmetmi a hravou formou sa takto socializujú s okolitým svetom. Všetci psi a šteniatka sú ubytovaní samostatne vo vnútorných vykurovaných boxoch. Každý psík má zabezpečenú svoju misku, hračky, pelech a dobrú náladu.
Bližšie info Vám poskytneme priamo v centre Samik, alebo na tel. čísle 0910 944 079

Poznámka:

  • Sučky počas obdobia ruje a psov agresívnych voči ľuďom neubytujeme!!!
  • Pri dlhodobom ubytovaní psa na viac ako 21 dní, pravidelnom ubytovaní psa viackrát mesačne a ubytovaní 3 a viac psov súčasne sa zákazníkovi vytvorí individuálna cena
  • V prípade záujmu sa môže majiteľ pri ubytovaní psa doplatiť za zvýhodnenú cenu aj základné ošetrenie psa veterinárnym lekárom.