Alopécia farebných mutantov je hereditárne ochorenie určitých plemien. Alopécie sú pozorované najmä u modro, ale aj červeno sfarbených psov (dobermani, írske setre, modrý mutanti plemena čau-čau, jazvečíky, dogy, vipety, talianské chrtíky). Etiologicky sa jedná o defekt v melanizácií. U postihnutých jedincov dochádza k tvorbe makromelanozómov v chlpoch a chlpových váčkoch, ktoré spôsobujú ulamovanie chlpov. Prvé príznaky ochorenia sa vyskytujú v niekoľkých mesiacoch, väčšinou sa ochorenie prejaví do prvého roka života. Klinicky pozorujeme difúznu hypotrichózu, chlpy sú lámavé a pripomínajú strnisko. Srsť makroskopicky vyzerá ako poškodená od molí. Koža je suchá, pozorujeme na nej papulky aj pustulky.

Najčastejšie sa tieto kožné zmeny vyskytujú na krku, trupe, v slabinách. Pruritus u postihnutých jedincov obvykle nieje prítomný, ale v dôsledku dráždenia kože dochádza k vzniku bakteriálnej folikulitídy, ktorá už pruritus spôsobuje. Diagnóza sa stanovuje na základe anamnézy, plemennej predispozície, klinických príznakov, trichoskopie a biopsie kože. Terapia tohto ochorenia nieje možná, postihnuté zvieratá je nutné vyradiť z chovu. Sekundárnu pyodermiu zmierňujeme antibakteriálnymi šampónmi, ktoré je možné použít aj preventívne. Na našej klinike sa vyskytol prípad alopécie farebných mutantov u dnes už 5 ročného weimarského stavača, napriek miernym kožným komplikáciam sa psík teší dobrému zdraviu.