Pôvodcom cheyletielózy je Cheyletiella yasguri, ektoparazit vyskytujúci sa u psov, mačiek, ale aj u hlodavcov (zajacov, králikov, potkanov, myší, morčiat). Ochorenia je označované ako dravčíkovitosť alebo tiež „chodiace lupiny“. Výskyt tohto ochorenia sa za posledné roky výrazne zvýšil. Vývinový cyklus parazita trvá 3 -5 týždňov, závisí od vonkajších faktorov. Parazit žije na koži hostiteľa, nabodáva pokožku, živý sa tkanivovým mokom a vyvoláva pruritus. Vajíčka nachádzame voľne prilepené na srsti. Z vajíčka sa liahne larva, tá sa premení na nymfu a nymfa v dospelého jedinca. K nakazeniu dochádza priamym kontaktom s postihnutým jedincom, ale tiež nepriamo cez prostredie. Parazit je schopný prežiť aj 14 dní v prostredí, mimo tela hostiteľa. Klinickým príznakom je seborea, lokalizovaná hlavne na chrbte. Makroskopicky pozorujeme výrazné šupinatenie.

Ochorenie postihuje hlavne mladé jedince, zvieratá z hromadných chovov a tiež z obchodov so zvieratami. Diagnostika cheyletielózy sa vykonáva na základe anamnézy, klinických príznakov a mikroskopického vyšetrenia. Terapia spočíva v opakovanej aplikácií insekticídnych preparátov, dôležitá je aj asanácia prostredia. Cheyletielóza má charakter zoonózy, parazit na človeku dlho neprežíva(nedokáže sa množiť), avšak môže spôsobiť výskyt červených pruritických papuliek. Po vyliečení zvieraťa odznejú klinické príznaky aj u jeho majiteľa. Na našom pracovisku sa za poslednú dobu vyskytlo niekoľko zajačikov a tiež morčiat u ktorých majitelia pozorovali šupiny a pruritus. Tieto zvieratá boli pozitívne na cheyletielózu. Po opakovanom ošetrení zvieraťa boli mikroskopické nálezy negatívne a pacient úspešne vyliečený.