5. 9. 2012 bola na našu kliniku referovaná majiteľka s morčiatkom. Morské prasiatko Pinky narodené 1. januára 2007 už dlhšiu dobu otravoval obrovský útvar, ktorý mu narástol na tele.

Zvieratko bolo prijaté 7. septembra 2012, v ten istý deň bolo aj zoperované. Nádor sa podarilo odstrániť, Pinky sa šťastne zobudil a bol prepustený do domáceho ošetrenia.

Len poznámočka:
U drobných hlodavcov sa nádory a ich rôzne formy vyskytujú často. V mnohých prípadoch sa však dá pomôcť.