V posledných rokoch došlo k nárastu transfúzií vo veterinárnej praxi a preto narástol aj význam stanovovania krvných skupín u mačiek. Požiadavky na identifikáciu krvných skupín narastajú, pretože iba určenie krvnej skupiny pred transfúziou krvi môže zabrániť fatálnym následkom. U mačiek bol popísaný systém krvných skupín založený na dvoch antigénoch, ktoré sa vyskytujú samostatne, alebo v kombináciách: typ A, typ B, typ AB. Krvné skupiny u mačiek sú dedičné, pričom krvná skupina A je dominantnejšia. Väčšina mačiek má antigén A a asi 1/3 má prirodzene sa vyskytujúce protilátky anti B s nízkym titrom. Mačky s krvnou skupinou B majú všetky prirodzene sa vyskytujúce protilátky anti A s vysokým titrom.

Plemená s výskytom skupiny B v % (výskum uskutočňovaný v USA):
Habešská 20, Birma 20, British SH 59, Devon Rex 43, Himalayan 20, Persian 24, Scottish Fold 15, Somali 22

Výskyt mačiek so skupinou AB je vzácny a nakoľko tieto majú na membráne erytrocytov aj antigén A aj B, nevytvárajú ani anti A ani anti B protilátky.

Stanovenie krvnej skupiny u mačiek je vo veterinárnej medicíne dôležité, aby sa predišlo reakcii u mačiek s A alebo B erytrocytmi. Mačky s B erytrocytmi majú okamžitú systémovú anafylaktickú reakciu (zníženie krvného tlaku, spomalená srdcová činnosť, zástava dýchania, únik moča, samovolná defekácia, zvracanie, niektoré neurologické poruchy, hemoglobinémia, hemoglobinúria), po transfúzii krvnej skupiny A. Pretože B má vysoký titer anti A protilátok. Mačky s krvnou skupinou A a výskytom nízkeho titru protilátok anti B majú iba miernu reakciu po transfúzii krvi skupiny B, ktorá si vyžaduje rôzne dlhú dobu liečenia. Mačky s krvnou skupinou A, ktoré prvý krát dostali transfúziu krvnej skupiny B a nebudú mať reakciu si vytvoria mierny titer protilátok anti- B, čo spôsobí vážne reakcie pri ďalších nekompatibilných reakciách.

Určenie krvnej skupiny u mačiek je dôležité aj v plemenitbe mačiek a pre pochopenie zdravotných problémov u mláďat. V prípade nekompatibility krvnej skupiny matky a plodu sa môže vyvinúť novorodenecká isoerytrolýza. Pri spárení matky typu B a otca typu A sa môže objaviť novorodenecká isoerytrolýza, nakoľko u mačiek s krvnou skupinou B sa vyskytuje vysoký titer protilátok anti A. Protilátka anti- A sa vyskytuje v mledzive (mlieku) matiek a dostáva sa cicaním do organizmu novonarodených mačiatok. Následne spôsobia poškodenie erytrocytov. Klinicky mačiatka po narodení pôsobia normálne, ale časom chradnú a umierajú v prvých dňoch života, pokiaľ prijímajú materské mlieko. Určenie krvnej skupiny mačky a kocúra pred vytvorením páru môže zabrániť výskytu novorodeneckej isoerytrolýzy.