Medzi časté prípady ošetrované na našom pracovisku patria traumy. Jedná sa o autoúrazy, pády, pri ktorých dochádza k rôznym typom zlomenín. Liečba zlomenín spočíva v repozícii a v dokonalej fixácii po celú dobu hojenia. To znamená až do vytvorenia dokonalej kostnej jazvy – kostného kalusu. Osteosyntéza patrí medzi radikálne spôsoby liečby, kedy je zlomenina ošetrená operačným spôsobom. Podľa konkrétneho prípadu, typu, lokalizácie zlomeniny, veku a temperamentu pacienta sa volí operačná technika, pričom sa tieto môžu podľa okolností aj kombinovať.

03. 06. 2009 – mladý psík, kríženec – po autoúraze.

Zvieratko priviezli v šoku, s otvorenou zlomeninou tibie (predkolenia) a rozsiahlou tržnou ranou mediálnej strany ľavej panvovej končatiny. Po zavedení protišokovej terapie, RTG a USG vyšetrení bola vykonaná osteosyntéza. Psík na druhý deň na nôžku našľapuje, končatinu zaťažuje. Po jednodňovej hospitalizácii je prepustený do domáceho ošetrenia.