Pásomnice patria do čeľade Taeniidae, hlavným zástupcom u mačky je Taenia taeniaeformis. Dospelé jedince parazitujú v tenkom čreve mačky, menej psa a líšky. Vývinové štádium (larvocysta) sa vyvíja v pečeni myší a potkanov, ktoré označujeme ako medzihostiteľov. Mačka sa nakazí požratím medzihostiteľa. Dospelé pásomnice dosahujú dĺžku 30 až 500 cm. V prípade malého počtu pásomníc v čreve alebo dobrého výživného stavu mačky, môže byť priebeh ochorenia asymptomatický. Pri silnej invázii pozorujeme najmä hnačku, nechutenstvo, chudnutie a často aj matnú srsť. Články, ktoré sú vylučované do vonkajšieho prostredia trusom spôsobujú pruritus v análnej oblasti, čo sa prejaví tzv. sánkovaním. Makroskopicky je možné spozorovať články pásomníc v truse. Diagnostika sa vykonáva koprologickým vyšetrením vzorky trusu. Vajíčka ténií sú malé a okrúhle. Prepatentná perióda môže trvať až 80 dní. Na terapiu sa využívajú rôzne druhy antiparazitík. Významnú úlohu zohráva pravidelné preventívne odčervovanie mačiek.

2-ročný kocúrik Hugo prišiel na ošetrenie na naše pracovisko. Jeho problémom bol zlý výživný stav, majiteľka pozorovala v truse niečo ako ryžu. U kocúrika sme mikroskopicky zdiagnostikovali parazitózu. Bola nasadená cielená liečba. Výživný stav sa upravil a Hugo sa má fajn.

mikroskopický nález vajíčka pásomnice
uvoľnené články pásomnice