Dňa 13.07.2012 k nám priniesli šteniatko pudla. Vážilo 0,9 kg. Jeho bezvládne telíčko položila majiteľka na vyšetrovací stôl. Psík mal hranične nízku teplotu, bol výrazne apatický.

Po odmeraní glukózy bola nameraná kritická hodnota. Šteniatku bol okamžite podaný bolus glukózy, následne bolo napojené na injekčnú pumpu s regulovaným dávkovaním infúzie. Po pár minutách šteniatko ožilo, ešte v ten deň samo s chuťou prijímalo potravu a teda bolo prepustené domov.

Vzhľadom k tomu, že metabolizmus u šteniatok je veľmi rýchly, pri nesprávnom kŕmení a nesprávnej teplote prostredia hladina glukózy v krvi rýchlo poklesne. To môže mať fatálne následky. Podľa tohto článku sa riešenie zdá byť veľmi jednoduché. Len to nemusí vždy dopadnúť šťastne.