Sučka beagla Airy, rok nar. 2007, autoúraz, príchod na kliniku 17 hod. Klinický nález: šokový stav, RTG trieštiva zlomenina stehnovej kosti. Terapia: 1. Stabilizačná – protišoková, lieky proti bolesti, ATB, infúzie 2. Chirurgická intervencia, naloženie osteosyntetickej platničky. 3. Hospitalizácia do úplnej normalizácie životných funkcií 4. Na druhý deň prepustená do domáceho ošetrenia. Pooperačné kontroly podľa aktuálneho zdravotného stavu. Pacient na 3 deň po operácii končatinu zaťažuje. Na 10. deň vybratie stehov, končatina plne funkčná.

zlomená noha
platnička
noha po vybratí platničky
majiteľ so psom