Pôvodcom ušnej prašiviny je Otodectes cynotis, parazit, ktorý patrí medzi celosvetovo rozšírené ochorenia, sprevádzané silným svrbením. Otodectes cynotis parazituje na mačkách, psoch, líškach, fretkách, norkách. Samičky, ktoré sú väčšie ako samčekovia, kladú na povrch kože alebo do chrást vo vonkajšom zvukovode vajíčka. Vývoj od vajíčka, cez larvu, nymfu až po imágo trvá (v závislosti od vonkajších faktorov) približne 15 – 21 (18 – 28) dní.

Výskyt je veľmi častý hlavne u voľne žijúcich a imunosuprimovaných jedincov. Otodectes žije na povrchu kože vo vonkajšom zvukovode a na vnútornej ploche ušného boltca. Nabodáva epidermis a živý sa telesnou tekutinou hostiteľa. K nakazeniu dochádza priamym kontaktom s infikovaným jedincom alebo nepriamo cez predmety. Otodectes môže v chrastách prežívať aj niekoľko týždňov.

V počiatočnom štádiu ochorenia sa následkom mechanického poškodenia objavuje svrbenie a tvorba nadmerného množstva cerumenu a exudátu. Často sa objavuje alergická reakcia. Klinicky pozorujeme začervenanie, opuch, tvorba mazľavých čierno – hnedých chrást vo vonkajšom zvukovode. Pozorujeme zvýšenú tvorbu mazu, trasenie hlavou, silný pruritus (následkom ktorých pozorujeme vznik početných hematómov, deformácií ušníc, tržných rán), exkoriácie, sekundárne infekcie, následkom ktorých môže vypadať srsť a vznikajú mokvavé ekzémy. Komplikáciou môžu byť perforácie bubienka, hluchota, poruchy CNS, kŕče a rozšírenie kožných zmien. U starších mačiek môže ochorenie prebiehať subklinicky, často chronicky, takéto zvieratá považujeme za latentých prenášačov svrabu, ktoré sú zdrojom infekcie pre mladé mačky.

Ochorenie patrí medzi zoonózy, čo znamená, že príležitostne prechádzajú roztoče aj na ľudí a vyvolávajú obraz prašiviny, príp. otitis.

Diagnostika ochorenia sa vykonáva adspekčne, otoskopicky, ale najexaktnejšie je mikroskopické vyšetrenie výteru z ucha, kožného zoškrabu, príp. chrasty. Terapia pozostáva z dôkladného vyčistenia zvukovodu a aplikácie lokálnych akaricídnych preparátov. Je nutné vyšetriť a liečiť všetky mačky a psy v domácnosti. Po liečbe je nutné opakovať mikroskopické vyšetrenie. Prevencia zahŕňa pravidelne sledovanie zdravotného stavu, dôležitá je hygiena uší.

Na našej klinike sa za posledné obdobie objavilo niekoľko mačiek v strednom veku, oboch pohlaví u ktorích majitelia pozorovali silné svrbenie a trasenie hlavou. Vo väčšine prípadov sa jednalo o zvieratá, ktoré sa voľne pohybovali vo vonkajšom prostredí. Po dôkladnej anamnéze, adspekčnom a mikroskopickom vyšetrení sme diagnostikovali ušný svrab a nasadili adekvátnu liečbu. Úspešnosť bola vysoká, opakované stery boli negatívne a pacienti vyliečení.

mikroskopický nález svrabovca