Veterinári Copy

MVDr. Zuzana Maňková

MVDr. Zuzana Maňková

veterinárna lekárka

 

 • od roku 2000 absolventka Univerzity Veterinárneho Lekárstva v Košiciach
 • v roku 1995 odborná stáž na Univerzite vet. lekárstva v Olsztyne
 • člen KVLSR, SAVLMZ
 • zameranie – kardiológia, anesteziológia
 • 2012 účasť na svetovom veterinárnom kongrese Birmingam
 • 2013 účasť na svetovom veterinárnom kongrese na Novom Zélande
MVDr. Róbert Maňko

MVDr. Róbert Maňko

veterinárny lekár

 

 • od roku 1996 absolvent Univerzity Veterinárneho Lekárstva v Košiciach
 • v roku 1995 odborná stáž na Univerzite vet. lekárstva v Olsztyne
 • člen KVL SR, SAVLMZ
 • od decembra 2011 prezident SAVLMZ
 • zameranie – chirurgia, ortopédia
 • účasť na svetových veterinárnych kongresoch: Granada, Rhodos, Bankok, Praha, Mexico
 • 4x odborné školenie: vedecké výskumné centrum na výživu malých zvierat Waltham, Veľká Británia
 • účasť na odborných chirurgických a ortopedických seminároch: Slovensko, Česko
 • 2012 účasť na svetovom veterinárnom kongrese Birmingam
 • 2013 účasť na svetovom veterinárnom kongrese na Novom Zélande

MVDr. Jakub Lipinský

veterinárny lekár

Natália Maňková

sestra

Ivan Plavec

výcvikár