O nás

Veterinárna klinika BBVET bola založená ako ambulantné pracovisko v roku 2002. V roku 2005 sa presťahovala do nových priestorov, ktoré boli vytvorené pre tento účel. Nové priestory poskytujú zvieracím miláčikom a ich majiteľom väčší komfort. Prístrojové vybavenie umožňuje personálu kliniky poskytovať kvalitnejšiu starostlivosť. Pracovisko okrem iného ponúka čakáreň s recepciou, dve ambulancie s vlastným laboratóriom, operačnú sálu , RTG pracovisko, non-stop hospitalizáciou s monitoringom, zázemie pre personál s odbornou literatúrou. Technické zázemie kliniky sa prispôsobuje moderným trendom, aby sme v maximálnej miere skvalitnili životy našich zvieracích pacientov.

Našim cieľom je poskytovať veterinárnu diagnosticko – liečebnú starostlivosť psom, mačkám, fretkám a ostatným drobným domácim zvieratkám. Ponúkame adekvátnu starostlivosť pre dlhodobo hospitalizovaných pacientov, ťažko chorých pacientov, urgentnú medicínu s náväznosťou na okamžitý a neodkladný operačný zákrok.

Na prvé miesto kladieme odbornosť, profesionalitu, empatiu, individuálny prístup so snahou vyhovieť.

Pretože liečime.