Veterinárna ambulancia

Prístroje využívané na našej ambulancii:

 

 • hematologický analyzátor Eurolab Junior Vet – prístroj umožňuje po odbere krvi do niekoľkých minút stanoviť hematologické parametre vrátane diferenciálu.
 • rigidný ENDOSKOP – kamerový systém, pomocou ktorého je možné neinvazívne zdiagnostikovať niektoré ochorenia. Výhodou je aj možnosť terapeutického zákroku. Prístroj je možné momentálne využívať na diagnostické aj terapeutické zákroky vo vonkajšom zvukovode, nose, vagíne, rekte, brušnej dutine, atď.
  Pozitívnou informáciou pre pacientov je plánované zakúpenie ďalších častí flexibilného endoskopu a tým ďalšie skvalitnenie poskytovaných veterinárnych služieb. Po dohode s lekárom môže byť majiteľ počas zákroku prítomný. V prípade, že zvieratko nespolupracuje je potrebné ho dať do narkózy.
 • inkubátor – pomáha nám v urgentnej medicíne.
 • inhalačný prístroj s monitoringom vitálnych funkcií a riadenou ventiláciou Vetnar 2100 – tento spôsob anestézie je pre pacientov omnoho bezpečnejší. Umožňuje nám kontrolu životných funkcií, v prípade potreby vieme dýchať za pacienta
 • Tonovet – prístroj na meranie očného tlaku
 • zubný ultrazvuk

 

Predoperačné vyšetrenie pacienta

 

Každý pacient, ktorý sa pripravuje na zákrok vyžadujúci uvedenie do narkózy podstupuje predoperačné vyšetrenie, ktoré obsahuje:

 • klinické vyšetrenie
 • vyšetrenie krvi: KO, biochémia, zrážanlivosť krvi
 • pacientom starším ako 6 rokov sa vykonáva RTG hrudníka. Toto vyšetrenie je povinné aj u zvierat mladších, pokiaľ sa jedná o odstraňovanie novovzniknutých útvarov
 • vyšetrenie EKG, USG, RTG kontrast prípadne iné sa vykonávajú podľa konkrétneho pacienta na vyžiadanie operatéra alebo anesteziológa.

 

Biochemické vyšetrenie krvi

Toto vyšetrenie patrí k neoddeliteľnej súčasti vyšetrení vykonávaných na našom pracovisku. Vyšetrenie vykonávame pomocou prístroja Idexx VetTest Chemistry Analyzer. Umožňuje stanovenie funkčnosti a poškodenia vnútorných orgánov.

Rozsah bežne vykonávaných vyšetrení:

 • glukóza
 • močovina
 • kreatinín
 • AST
 • ALP
 • vápnik
 • fosfor
 • alfa amyláza
 • lipáza
 • albumín
 • celkové bielkoviny
 • globulíny
 • celkový bilirubín
 • cholesterol
 • iné parametre podľa potreby